Abonelik İşlemleri

Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Abonelik Hizmetleri

Şimdi Abone Olmak Çok Kolay !

Size en yakın İZMİR DOĞALGAZ Abone Merkezi’ne başvurarak, taksit kampanyalarımızdan da faydalanıp Abonelik işlemlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği

 1. Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi
 2. Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi
 3. Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği

 1. Tapu fotokopisi
 2. Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
 3. Yapı kullanım izin belgesi
 4. Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopisi
 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan binalarda, kat maliklerinin oy birliği
(%100) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında olan binalarda, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51)
ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgazla geçmek  için;

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgaza geçmek için;

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları gerekmektedir.

NOT: Apartman kararının; Binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile, 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm olması durumunda ise noter tasdikli apartman karar defterine alınması gereklidir..

* İç Tesisat ve Projelendirme

İZMİR DOĞALGAZ Yetkili İç Tesisat Firmalarından birine başvurarak, gerekli tesisat yapım ve projelendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yetkili iç tesisat firmalarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli İZMİR DOĞALGAZ’a ödenerek Müşteri Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi sonrası gazınız kullanıma açılacaktır.

* Konutlar İçin (Kiracı İse)

 1. Kira Kontratı fotokopisi (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone – Hesap numarası

* Konutlar İçin (Tapu Sahibi İse)

 1. İkametgah Belgesi (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone – Hesap numarası

* Ticarethaneler İçin

 1. Noter Onaylı Şirket Yetki Belgesi veya Vekaletname
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Kira Kontratı fotokopisi
 5. İmza Sirküsü fotokopisi
 6. Abone – Hesap numarası

NOT  : Abone Bağlantı ve Müşteri Sözleşmesi işlemlerini hak sahibi adına başka bir sahıs/firma yaptıracak ise, vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

ÖNEMLİ UYARI : Abone bağlantı işleminden sonra bankaya verilen otomatik ödeme talimatları, müşteri sözleşmesi işleminin akabinde tekrar güncellenmelidir.

Abone Bağlantı Bedeli

Abone Bağlantı Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında;

2022 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar “da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 1158
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 1007
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 790
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 4.9

 

MADDE 2 – (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 – (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Müşteri Sözleşmesi ve Gerekli Belgeler

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli İZMİR DOĞALGAZ’a ödenerek Müşteri Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi sonrası gazınız kullanıma açılacaktır.

* Konutlar İçin (Kiracı İse)

 1. Kira Kontratı fotokopisi (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone – Hesap numarası

* Konutlar İçin (Tapu Sahibi İse)

 1. İkametgah Belgesi (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone – Hesap numarası

* Ticarethaneler İçin

 1. Noter Onaylı Şirket Yetki Belgesi veya Vekaletname
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Kira Kontratı fotokopisi
 5. İmza Sirküsü fotokopisi
 6. Abone – Hesap numarası

NOT  : Abone Bağlantı ve Müşteri Sözleşmesi işlemlerini hak sahibi adına başka bir sahıs/firma yaptıracak ise, vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

ÖNEMLİ UYARI : Abone bağlantı işleminden sonra bankaya verilen otomatik ödeme talimatları, müşteri sözleşmesi işleminin akabinde tekrar güncellenmelidir.

Güvence Bedeli

Güvence Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında;

2022 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar “da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 733
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 650
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 650
Güvence Bedeli Ocak (TL) 42
Güvence Bedeli Şofben (TL) 83

 

MADDE 2 – (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 – (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Servis Telefon Numaraları

Servislerimizin Telefon Numaraları

0850 222 1 833
444 6 333
444 5 474
0850 222 2 888
444 0 888
0850 441 42 00